قم نیوز - شناخت پیستون و دلایل خرابی آن

البته به دلیل انبساط فراوان بدنه آنها، سازندگان مجبور می شوند به جهت خودداری از گریپاژ، پیستون را دارای لقی بس

توسط HEKAYATS در 23 دی 1400
البته به دلیل انبساط فراوان بدنه آنها، سازندگان مجبور می شوند به جهت خودداری از گریپاژ، پیستون را دارای لقی بسیار بسازند. در همین صورت می توانیم شاهد 5000 دور بر دقیقه باشیم و همین یعنی شتاب به شدت بالا . سازه بر این به تعداد سیلندر در هر موتور پیستون داریم. احتمال دارد پرسش کنید اگر همین حرارت بسیار شدید در حال ایجاد شدن است پس چگونه این قطعه می بایست روغنکاری شود ؟ پس از معلوم شدن ایراد خودرو، رگلاژ نزدیک ترین، دوستداشتنی ترین و منصف ترین تعمیرکار را به شما معرفی خواهد کرد. تیم GISP عرضه کننده قطعات یدکی خودرو، با کیفیت و استاندارد قطعات شرکتی اتومبیل است که تمام اشکال قطعه یدکی خویش را از ساخت کنندگان مورد تایید خودروسازان تهیه می نماید و به راحتی میتوانید قطعات یدکی ایران اتومبیل و قطعات یدکی سایپا را در بسته بندیهای گروه جی آی اس پی و از کانال نمایندگیهای همین شرکت تهیه کنید. به جهت خرید اشکال قطعات پراید ، قطعات پژو و قطعات یدکی سایر ماشینهای ایرانی میتوانید به بخش جستجوی تارنما مراجعه نمایید یا اهمیت نتورک نمایندگیها تماس بگیرید. احتمال دارد عمده شما دوستان فک نمایید که پیستون قطعه ای هست تماما استوانه ای و سطح مقطعی (کفی پیستون) به طور کامل گرد و کروی دارد. پیستون قطعه با موتوراست که چهارعمل اصلی موتوررافراهم میکند. به این دلیل در پیستون سرد قطر کوچکتر، کوچکتر از قطر بزرگتر است و گفته می شود که پیستون بیضی شکل است. میزان سایز گژن پین که بیان کننده قطر آن میباشد هم بر روی پیستون ممکن است حک شود. به طور مشابه قطر کوچکتر (Minor Diameter) اکثر از قطر بزرگتر (Major Diameter) در اثر گرما منبسط می شود، زیرا در برآمدگیهای شکاف گژن پین تراکم بیشتری وجود دارد. درصورتیکه پیستون پهن یا این که قطر بزرگ را کنار پیستون اصلی قطر زیاد کم قرار دهیم ( شاتون یک میزان باشد ) , پیستون تبریز پژو شاهد این خواهید بود که توان تولیدی فراوان زیادتر از قدرت پیستون لاغر میباشد . جهت ارتقاء اقتدار تولیدی موتور، تعداد سیلندرها نیز ارتقا و بر مبنا آرایش و پیرایش و تعداد سیلندرها، تعداد پیستونها تعیین میگردد. پیروزپناه، و.، میرمحمدی، ع.، 1382. اثر گذاری طراحی ظرف پیستون بر تکثیر آلایندگی موتورهای دیزلی اهمیت پاشش مستقیم. ولی همین قطر و وزن در موتورهای دیزل ممکن میباشد حساس یکدیگر تفاوت داشته باشد. فشار داخلی مستمند اعمال نیروی قابل توجهی است که بتواند حلقه پیستون را به قطر کوچکتری در آورد تا در شیار مربوطه جای بگیرد. قطر پیستونهای موتور ماشین بین ۷۶ تا ۱۲۲ میلیمتر (۳ تا ۴ اینچ) متغیر است. این لقی در پیستونهای آلومینیومی به علت انبساط عمده در لحاظ گرفته میشود. در مراحل کاری موتور و در زمانی که کار انفجار مخلوط سوخت و هوا روی میدهد، به ادله بسته بودن بخش بالایی محفظه توسط سرسیلندر، بایستی گزیده وجود داشته باشد که بتواند کلیدی حرکت در سیلندر، نیروی ساخت شده را به حرکت تبدیل کند. پیستون به وسیله شاتون به میل لنگ متصل می شود و میل لنگ، نیروی حتمی جهت حرکت خویش را از پیستون دریافت می کند. آن نصیب از میل لنگ که در این یاتاقان ها قرار گرفته است سطح های میل لنگ نامیده می شود.خارج از محور این سطوح، سطح های دیگری وجود دارااست که به سر پهناور مدل های پیستون مربوط هستند، سطوح آخر را لنگی های میل لنگ گویند در میل لنگ غالبا بین هر دو مرحله یک لنگی وجود دارد. شرکت‌ کنندگان متحرک داخل موتور منجمله پیستون، سوپاپ، میل لنگ و … این پخی سبب ساز یک حرکت پاک کنندگی خفیف می­شود که از شکافت روغن اضافی به داخل محیط احتراق پرهیز می­کند. این قطعه دلیلی به جهت جرم مخلوط بنزین و هوا و خروج دود حاصل از احتراق از گوشه و کنار سیلندر است. در واقعیت نقش حلقه پیستون کنترل اصطکاک در بین پیستون و دیواره سیلندر، رئیس تبادل حرارت بین پیستون و دیواره سیلندر، حفظ حجمی ترکیب بنزین و هوا، محافظت روغن و روغن کاری سطح های در تماس کلیدی یکدیگر و ممانعت از فرسودگی قطعات است. اتومبیل های سواری مدرن و امروزی، از پیستونهای آلومینیمی، به عامل سبکی و انتقال حرارت بهتر، استفاده میشود. پیستون بیضی صورت زمانی گرم شودبه حالت دایره ای کامل درمی آید.برای سهولت حرکت پیستون درسیلندروجلوگیری ازگیرکردن آن دراثرانبساط درسیلندر،لازم می باشد لقی کمی میان پیستون وسیلندر پیشبینی شود.دراین فاصله کم،قشرنازکی ازروغن قرارمیگیرد وفاصله راپرمیکند.ضمن آنکه اصطکاک ایجادشده راتقلیل میدهد،ازسایشسریع آن دونیز می کاهدو موجب تبادل حرارت میگردد.مقدارلقی پیستون درحالت سردبودن موتور،زیادتراست،ولی باگرم شدن موتور پیستون سریعتر انبساط پیداکرده،لقی آن باسیلندر کمترمیشود.علت انبساط بیشترپیستون دوعامل است:یکی گرمای بیشتری که به پیستون تاثیرمیکندودیگری ضریب انبساط زیادترپیستون آلومینیمی نسبت به سیلندر چدنی.پیستونهای بیضی رخ که به جهت دوری ازچسبیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته میشودبا بعد ها خاصی طرح میگرددبطوری که قطرپیستون که درمحور تکیه گاه گژن پین قرارداردبه اندازه 0/15 میلیمتر ازقطردیگرکوچکتراست وقطرپیستون درروی محور45 سکو ای نسبت به محور0/075 میلیمتر،کوچکترازبزرگترین قطرپیستون است.
آخرین مطالب