کود تراپلکس انوپی NOP (پتاسیم نیترات) - نیاز کشاورز

سمیت نهاد های یگانه هدف- مواجهه ی تکراری: اثراتی، شناخته نشده است. سمیت ارگان های مختص هدف- یک بار مواجهه: اثر

توسط HEKAYATS در 1 فروردین 1401
سمیت نهاد های یگانه هدف- مواجهه ی تکراری: اثراتی، شناخته نشده است. سمیت ارگان های مختص هدف- یک بار مواجهه: اثراتی، شناخته نشده است. نیترات پتاسیم از روزگار باستان یا این که قرون وسطی ماده مرسوم گوشت نمکی بوده است. در غلظت 5٪، نیترات پتاسیم ملازم حساس سدیم یا این که مونوفلوئوروفسفات فلوراید به طور قابل توجهی علائم را طی 2 هفته استعمال روزانه کمتر میدهد. همین مخلوط در نقش اکسید کننده شتاب سوختن مواد قابل احتراق را افزایش می دهد. قابلیت اشتعال (جامد، گاز) مواجهه حیاتی ماده قابل احتراق ممکن می باشد باعث حریق سرب نیترات+پتاسیم یدید شود. 2.10 پایداری شیمیایی: پایین وضعیت توصیه شده برای انبار، استوار است. 3.10 مجزاسازی ی حرارتی/شرایطی که بایستی ازآن پرهیز شود: چنانچه ذیل موقعیت آیتم توصیه، انبار شده و گزینه استفاده قرار گیرد، تجزیه ی حرارتی اتفاق نمی افتد. کلیدی توجه به مزایا و کاربردهایی که در همین نوشته به جهت همین کود ذکر کردیم، متوجه شدید که رساندن نیتروژن به گیاه حتی در طی مدتی که گیاه نیاز متعددی به ازت ندارد، یک امر فراوان اساسی تلقی میشود. نیتروژن نیز یک عدد از مهمترین عناصر غذایی برای رشد رویشی گیاهان می باشد. تنش شوری در گیاهان زراعی متعدد انجام شده است که همگی بخوبی بیانگر اثرات منفی شوری بر شاخص های گزینه بررسی در همین گیاهان دارد. همینطور نیاز مبرم گیاهان به عنصرها پتاسیم و نیتروژن، همین ماده را از مهم ترین اجزای کودها کرده است. از دیگر مزیتهای وجود پتاسیم در همین کود، ارتقا مقاومت گیاه نسبت به خشکی، شوری و آفات میباشد که خود امتیاز ویژهای به حساب میآید. ایجاد نیترات پتاسیم همینطور از مخلوط نیترات آمونیوم و پتاسیم کلراید به وجود می آید که جایگزین مناسبی به جهت نمک فاقد سدیم خواهد بود. شایان ذکر هست که کود پتاسیم نیترات دارای بسیاری از غلات و محصولات فیبری سازگار است. اجزای برچسب GHS: این ماده بر اساس (29CFR 1910 (OSHA HCS طبقه بندی و برچسب گذاری شده است. کلیه همین عامل ها مزید بر علت میباشند تا خسارات جبران ناپذیری به محصولات کشاورزی وارد آید و کشاورز را مهم افت کمی و کیفی مواجه سازد. قبل از استفاده از دستکش های حفاظتی، مطلوب بودن آن ها را تحلیل کنید. در اینجا بیشتر به تحلیل وب وب سایت پتاسیم نیترات به جهت سنگ کلیه.
آخرین مطالب