هزینه عمل زیبایی گوش برجسته سال 98

در مورد ها شدید ممکن میباشد نیاز به لینک غضروف نیز باشد. این نقص‌ مربوط به نقصی در غضروف لاله گوش است که در آن

توسط HEKAYATS در 14 بهمن 1400
در مورد ها شدید ممکن میباشد نیاز به لینک غضروف نیز باشد. این نقص‌ مربوط به نقصی در غضروف لاله گوش است که در آن چینی به اسم آنتیهلیکس تولید نمی شود یا حفره باطن گوش خیلی پهناور و گود است. عمل جراحی لاله گوش به جهت ترمیم “شکاف” لاله گوش پاره شده، حذف اسکار کلوئید (اسکار ضخیم) و یا این که کمتر حجم و یا بیرونزدگی لاله گوش انجام میشود. به طور معمول به جهت انجام این جراحی، برش کوچکی در ناحیه ی پشت گوش زده می شود. دارای اعتنا به این‌که در جراحی گوش از برشی در پشت گوش انجام می شود لذا از نمای بیرونی، روبرو و بغل قابل رویت نیست، خط برش در محل چین پشت گوش قرار میگیرد. همچنین اعتنا داشته باشید که حساس انجام جراحی زیبایی گوش می توان ، مشکلات ساختاری گوش که به رخ ژنتیکی مهم شخص همپا بوده اند ، مشکلاتی که در حین تولد شکل دیتا اند و به طور کلی نواقصی که در طول روند رویش ، تظاهر یافته اند را برطرف نمود. از مهمترین نکاتی که شخص باید بدان کلیدی دهد مدل خوابیدن می باشد که به مدت دو تا سه هفته از خوابیدن بر روی گوش ها بپرهیزد. در این عمل، معمولاً اسکارهای کلوئیدی برداشته شده و به جهت جلوگیری از تشکیل مجدد آنها یک پانسمان فشاری در محل به مدت چند هفته اِعمال میشود. چنانچه لاله گوش را به شکل یک کاغذ در لحاظ بگیریم، کلیدی سطح وسطی شکل که از بر روی بینی میگذرد، زاویه ۲۵ تا ۳۵ درجهای چسب گوش برجسته دیجی کالا میسازد. این ۲ نقص در ساختار گوش باعث می گردد لاله گوش به جلو پر رنگ شود و بزرگتر از شرایط معمولی هم به لحاظ برسد. اشخاصی که گوشهای برجستهای دارا‌هستند از لحاظ شنوایی هیچ مشکلی ندارند و همین موقعیت اهمیت نقص ژنتیکی یار نیست و تنها مشکل از نظر زیبایی است که بهخصوص می تواند در سنین مکتب به روحیه کودکان صدمه وارد کند، به این ترتیب به خانوادهها سفارش میکنیم قبل از سن مدرسه و حول و حوش ۵-۴ سالگی طفل را برای تصحیح بدشکلی گوش، به دکتر ارجاع دهند تا گوشها بهوسیله کار جراحی رخ طبیعی خود را بهدست آورند. در این مواقع ساکتکردن هم کلاسیها عمل آسانی نمی باشد و عملکرد به جهت اینکار معمولا نتیجهای ندارد، به این ترتیب بایستی روی کودک کار کرد. زمانی کودکی از مکتب رفتن سر گشوده میزند یا این که از آنجا برمیگردد، برگرداندن او عمل مشکلی است. لقبهایی زیرا گوش خفاشی یا این که بادبزنی یا میکی ماوس سبب ساز ناراحتی و از دست رفتن اعتماد بنفس همین کودکانمیشود. اشخاصی که از ناهنجاری ظاهر گوش رنج می برند ، در هر سنی می توانند از مزایای همین فرایند و بازیابی اعتماد به نفس از دست رفته ، و نارضایتی از شکل ظاهری گوش خویش ، ذیل معالجه قرار گیرند.
آخرین مطالب