هفت نکته با لباس سوپرمن

وال زاد از دنیای زمین-۲ هست که توسط کامل تیلور و نیکولا اسکات اخلاق شدهاست، نقش سوپرمن از کال-ال را بر عهده می

توسط HEKAYATS در 18 شهریور 1401
وال زاد از دنیای زمین-۲ هست که توسط کامل تیلور و نیکولا اسکات اخلاق شدهاست، نقش سوپرمن از کال-ال را بر عهده می گیرد که در زمین-۲ شماره ۲۵ و در سراسر مینی سریال زمین-۲: پایان جهان شروع میشود. نابود می‌کند اصلی امتناع از شرکت در بازی کال-ل، تلوس مبارزه در بین کال-ل و تلوس و زمین-۳۰ را متوقف میکند.'واندوومن و در همت به جهت نقطه نهایی دادن به کل پیکار در کنار پاورگرل میرود. کال ال و سه همراهش که از شرایط به سرعت رو به وخامت کارها در عالم وحشت زده شدهاند، از تبعید خودخواسته خویش بیرون میآیند تا امداد کنند. همچنین ناگهان دختر نوجوانی از او خارج می آید که لباس هایی به شکل لباس های سوپرمن داشت . وقتی که وال زاد بر روی زمین فرود آمد، تری اسلون او را پذیرفت و به او سفارش اعطا کرد تا از او در برابر دنیای بیرون حفظ کند. 5 سانتی متر و فاصله 2.5 سانتی متر در زیر شلواری. خرید کردن تحت شلواری مردانه سفید. هر چند همین قهرمانان، قطار را متوقف میکردند، روی ساختمانها میپریدند و به مخفیگاههایشان پناه میبردند، اما شمایلی یکسان اهمیت ابرقهرمانان امروزی (شانههای بزرگ، تن گلدانی و شکم شش تکه) نداشتند. اولین بازیگری که در سال ۱۹۴۸ نقش سوپرمن را بازی کرد بیشتر مشابه به یک دانشجوی ورزشکار بود تا بیگانهای خداگونه. او به بتمن بودن تا سال ۲۰۱۱ (یعنی دوران شروع نیو ۵۲) ادامه میدهد. آن را اهمیت دست یا این که اتومبیل به سینه شکاف بدوزید. ریو نمیتوانست اسکلت بدنش را تغییر تحول دهد، اما توانست عضله دوسر بازو، شانههایی حاذق و ماهیچه‌ها شکمی بیاورد که همهشان بهوسیله لباس کشی و چسبندهاش پر رنگ شده بودند. امروزه تمرین بازیگران برای حجم آوردن و آبکردن چربیها بهمنظور بازی در نقشهای ابرانسانیشان اجتنابناپذیر به لحاظ میرسد، البته معیارهای کنونی به جهت قهرمانان عضلانی و دستنیافتنی کتابهای کمیک، چیز جدیدی است. هاوارد آن‌گاه از حضور اساسی لباس سوپرمن در مراسم اسلم دانک ٢٠٠٨ میان هواداران بسکتبال به سوپرمن شهرت یافت. کال-ل که شاهد نجابت و شجاعت همزاد خودش بود، در آغوش پاورگرل میمیرد و تأیید می‌نماید که کال-ال سوپرمن واقعی هست و به کارا میگوید که همیشه اساسی او خواهد بود. همین مرحله را در پشت و پهلوها تکرار کنید. چنانچه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد لباس سوپرمن 85 لطفا از صفحه ما بخواهید.
نظرات کاربرن