فشارشکن سیال آب . بخار و گاز

وجود فشارشکن در سیستم آبرسانی، علاوه بر ایمنی تضمینکننده سالم بقیه اجزا هم هست. واحد اندازه گیری فشار بر حسب B

توسط HEKAYATS در 15 اسفند 1400
وجود فشارشکن در سیستم آبرسانی، علاوه بر ایمنی تضمینکننده سالم بقیه اجزا هم هست. واحد اندازه گیری فشار بر حسب Bar و یا این که PSI بوده و شیرهای اطمینان اصلی دو استاندارد ASME یا این که API526 هستند. مبداء انرژی الکتریکی ممکن است انقطاع شود و همین مورد قضیه امری اجتناب ناپذیر است، در حالی که فراوان اساسی هست که شیرهای فشارشکن به طور مستمر عمل کرده و فشار جریان خروجی سیال را در دست گرفتن کنند. اما، احتمالاً مهمترین چیز به جهت یک مالک منزل ساده همین میباشد که می تواند به هزینه آب، انرژی و قبوض آب بیافزاید. وقتی که یک وسیله در منزل باز می شود و آب از آن روان می شود، به این عامل است که آب "هل" می شود. سرعت جریان آب از خروجی باز شده به میزان فشار یا این که فشاری که در آن زمان در سیستم وجود داراست بستگی دارد. همین حرکت رو به پایین می باشد از روش میله فشاری منتقل می شود که سبب باز شدن شیر با می شود. دارای افزایش فشار ذیل دست، از نحوه دمک برای مقابله اصلی فنر عمل می نماید فشار داده و روزنه اهمیت را اهمیت وصال به فشار تهیه و تنظیم شده می بندد. طرز کارایی رگولاتورهای مستقیم در زمان رویکرد اندازی، فشار بالادست، به یاری فنر برگشتی، سر شیر را در علیه آن نگه می دارد صندلی در موقعیت بسته فشار زیر دست اهمیت چرخاندن چرخ دستی در جهت عقربه های ساعت تنظیم می شود که فنر در دست گرفتن را فشرده می نماید و دم را گسترش می دهد. شیر اساسی تعدیل می نماید تا فشار ثابتی فشار شکن کارتریجی هیدرولیک بدهد. جریان از روش همین صندلی به نوبه خود به دیافراگم شیر اهمیت ساماندهی می شود، جایی که شیر کلیدی را تعدیل می کند. هوای خارج از نحوه محل ورود هوا وارد سیستم می شود . شیرهای کاهش فشار برای بخار و سیالات صنعتی یک سیستم بخار عالی طراحی شده، بخار خشک تمیز را در دیگ بخار مهیا به جهت تحویل در فشار بالا ایجاد می نماید از شیوه شبکه توزیع این پتانسیل تولید و تامین بخار اشباع حساس بهترین کیفیت را به حداکثر می رساند کمترین هزینه کلی دارای همین حال، بیشتر کاربردها نیاز به کاهش فشار در نقطه استعمال دارند. برحسب تجهیزات مورد استفاده، شیر فشار شکن آب پایلوت دار در دو نوع پیستونی و دیافراگمی طراحی و تولید می شود. شیر فشار شکن شرکت میراب از نوع شیر فشار شکن پایلوت دار بوده که طراحی اش اختصاصی بفرد و از ابداعات خود کمپانی میراب می باشد. در اینجا بیشتر به بررسی وب وب سایت فشار شکن شیر برقی هیدرولیک.
نظرات کاربرن