دمپرها در کجا قرار دارند؟

دمپر وسیله ای الکترومکانیکی هست که مهم خاموش شدن دیگ و امر بسته شدن دریچه ای در بازه دودکش را صادر و پس از بست

توسط HEKAYATS در 14 بهمن 1400
دمپر وسیله ای الکترومکانیکی هست که مهم خاموش شدن دیگ و امر بسته شدن دریچه ای در بازه دودکش را صادر و پس از بسته شدن این دریچه از خروج گازهای داغ حاصل از احتراق داخل دیگ پرهیز و موجب صرفه جویی در مصرف سوخت می گردد.با همکاری شرکت منشور سیمین و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت مرزو بوم در سال 1383 فاز تحقیقاتی- مطالعاتی به کار گیری و کاربرد همین دمپرها در مملکت کشور‌ایران شروع گردید.در همین مقاله همت بر آنست تا اهمیت ارائه نتیجه ها تحقیقات شکل گرفته، توجیه فنی و اقتصادی و پتانسیل های صرفه جویی موجود به خواسته استفاده از این روش در بخش ساختمان کشور آیتم باز‌نگری قرار گیرد. نتیجه خروج این توده عظیم گاز، سرد شدن سریعتر جدار داخلی دیگ و ارتقا نرخ کمتر دمای آب گرم چرخشی دیگ در واحد زمانه می باشد. بر اثر بسته شدن پره هیچ گونه هوایی جریان نخواهد داشت.و خروجی هوا تماما جدا میشود. اشاره کرد. کل لبهی تیغه های دمپرها زمان بسته شدن تاحدودی بر روی هم قرار میگیرند (هم پوشانی) و کار هوابندی را انجام می دهند؛ دارای این وجود زمان باز شدن به دو دسته تقسیم می شوند. این دمپر صرفا جهت انسداد یا باز نمودن جریان هوا به عمل می رود و اصلی دو گونه دستگیره ی تهیه و تنظیم است: دستگیره ی دستی و دستگیره ی برقی. دارای کمک این گونه دمپر، جریان هوا فی مابین دوکانال های هوا و یا دریچه های هوایی دمپر تهویه چیست قابل تنظیم خواهدبود. در شیوه برقی از یک موتور اکتواتور به منظور باز و بست دمپر یا لوور به کارگیری می شود که با اعتنا به ابعاد دمپر، قدرت موتور تعیین می گردد. گشوده و بسته کردن دمپرها به صورت دستی و یا این که مداد امکان پذیر است. دمپر در واقعیت نوعی ورقه فلزی یا دریچه میباشد که حساس گشوده و بسته شدن، منجر تهیه و تنظیم جریان هوای عبوری از داکت ها و شبکه ها میشود. دمپرها وسایلی هستند که در مسیر جریان هوا کارگزاری می شوند و به وسیله آن ها می توان مقدار جریان هوا را کم، فراوان و یا انقطاع نمود و یا این که تغییر مسیر داد. البته در بعد ها بزرگ، سازه به الزاماتِ فنی می بایست در آکسِ طولِ دمپر هوا ،"قید" یا این که "پُل" تعبیه نمود، تا طولِ تیغه های دمپر از میزان استاندارد بیرون نشود و در اثر فشار هوا دچار تاب خوردگی و انحنا نشود. کناره پره ها می بایست درزبندی شوند که به این مراد تهیدست نوار آب بندی می باشند. اگر شما هر گونه سوالی در ارتباط کلیدی کجا و شیوه به کار گیری از دمپر ماشین دارید، می توانید کلیدی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.
نظرات کاربرن