خرید اسید اگزالیک - ادرس

عصر زندگی آن همراه اهمیت دوره زندگی زنبورها است و از تراز لاروی تا زنبور بالغ، خون زنبور را مکیده و منجر ضعف ی

توسط HEKAYATS در 1 فروردین 1401
عصر زندگی آن همراه اهمیت دوره زندگی زنبورها است و از تراز لاروی تا زنبور بالغ، خون زنبور را مکیده و منجر ضعف یا تغییر و تحول رخ و مرگ آن می شود. به طوری که برخی زنبورها فاقد بال بوده و یا یک بال دارند و گهگاه نیز پا ندارند. همین اسید، یک جامد کریستالی بی رنگ است که در آب حل می شود و محلول حاصل هم بی رنگ می باشد و جزو اسیدهای دی کربوکسیلیک طبقه بندی می شود. این ماده لبریز طرفدار که در بخش های متعدد صنعتی و آزمایشگاهی کاربرد دارد، در کشور ایران و به وسیله ساخت کنندگان مواد شیمیایی، ساخته شده و به فروش می رسد. اسید اگزالیک به طور مؤثری جوهر، لکههای مواد غذایی و بسیاری از گونه های دیگر لکهها را از میان میبرد. در ضمن همین ماده به رخ معمولی در بخش اعظمی از مواد غذایی مصرفی ما وجود دارد. اسید اگزالیک بلور سفید رنگ و سمی هست که در صنعت کاربرد عظیمی دارااست در کارگاههای هنری غالبا محلول پنج درصد به جهت از میان بردن لکه های مرکب و جوهر استعمال می شود. این کالا در بستهبندیهای 25 کیلویی (کیسه طوسی و کیسه سفید) اساسی خلوص: 99.6% و محلول درآب در گریدهای صنعتی و خوراکی مهیا عرضه به شما مشتریان عزیز میباشد.اسید اگزالیک یک ماده شیمیایی مهم خانگی است که نظیر بسیاری از اسیدها به عنوان پاککنندهای برای چیزهای گوناگون قابل استفاده است. اسید اگزالیک یک ادغام خوب به جهت حذف لکه های متفاوت بر روی وان و سینک های ظرفشویی است. می تواند زنگ زدگی ها را از بر روی سطح ها گوناگون از بین ببرد. چون آفت بر بر روی تن زنبورهای خدمتکار زندگی می کند، اکثر اوقات زنبورهای کارگر خلق و خوی عادی ندارند. از روش زنبوردار، زنبورهای نر، کلنی زنبورستان های آلوده و گهگاه کلنی های کندوهای طبیعی انتقال می یابد. آلمانی توانست اگزالیک اسید را از روش واکنش سیانوژن حساس آمونیاک در محلول آبی ، بدست آورد که اولین سنتز یک محصول طبیعی بود. وجود این آفت سبب ساز تولد زنبورهایی اصلی صورت غیر طبیعی و ناقص الخلقه می شود. اسید اگزالیک اساسی اسم انگلیسی Oxalic acid یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب اندک ۹۷۱ است. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها فراوان عمده در آیتم خرید اسید اگزالیک آزمایشگاهی لطفا به مشاهده از وب تارنما ما.
نظرات کاربرن