کربن فعال چگونه کار می کند؟

تصحیح زغال فعال شده یا این که کربن اکتیو نشان دهنده یک سری از مواد جذب کننده سطحی، حساس جنسی ذغالی و صورت کریس

توسط HEKAYATS در 27 فروردین 1401
تصحیح زغال فعال شده یا این که کربن اکتیو نشان دهنده یک سری از مواد جذب کننده سطحی، حساس جنسی ذغالی و صورت کریستالی می باشد که در ساختار داخلی آن روزنه های متعددی وجود دارد. مزو تخلخل Mesopores: همین کربن ها اصلی منافذی با قطرهای یک تا 25 نانومتر می باشند. این ماده، در حقیقت رخ غیر گرافیتی کربن مهم فضاهای داخلی متخلخل و میکروکریستالی است. سالم پوست اصلی زغال اکتیو از شیوه های دوستداشتنی جدیدی می باشد که اکثری از افراد در سرتاسر جهان برای داشتن ظاهری برنا خیس آن را آیتم استعمال قرار می دهند، بطوری که به مرور دوران همین ماده در سبد کالایی مردمان دنیا قرار می گیرد و از محبوبیت بالایی برخوردار می شود. همچنین در واحدهای تصفیه پساب و در تراز سوم از همین ماده به جهت بهبود میزان مرغوب بودن تصفیه و حذف موادی که نسبت به مواد مورداستفاده در تصفیه و نحوه های آن مقاوم میباشند استعمال می شود. به جهت بهینه سازی متغیرها، آزمایش ها با روش جواب - سطح با کاربرد گونه باکس بنکن به وسیله قابل انعطاف افزارMinitab 17 طراحی شدند. خواسته از فعال بودن کربن در این مواد، ارتقا قابلیت و امکان جذب در آنان می باشد که باعث می شود یون ها با بار منفی جذب بار مثبت کربن شوند. آن‌گاه این حمام تا دمای 450 الی 900 جايگاه سلسیوس گرم می شود که دوچندان کمتر از گرمای موردنیاز به جهت فعال سازی حرارتی است. فعال سازی شیمیایی به برهان دمای ذیل و سازگاری، اهمیت کیفیت خوب تر و دوران کمتری که به جهت فعال سازی مواد حتمی است، به فعال سازی فیزیکی ترجیح دیتا میشود. در مصارف تصفیه آب و پساب ، از دو گونه پودری (به صورت سوسپانسیون) و گرانول (بستر ثابت،پرکولاسیون) کلیدی توجه به جور کاربری آن استعمال می شود. کربن بلک در سه دسته اصلی گرانول شده ، پودری و میله ای تماشا می شود. کربن گرانول در مقایسه اصلی کربن اکتیو پودری سایز ذرات نسبتاً بزرگتر و در عاقبت مرحله خارجی ریز خیس فیلتر کربن فعال یخچال دارند. در اینجا عمده به باز‌نگری وب تارنما كاربرد كربن فعال در حذف رنگ پساب صنايع نساجي.
آخرین مطالب