چگونه می توان حضور چندزبانه در رسانه های اجتماعی ایجاد کردهدف سیستم عامل های رسانه های اجتماعی موفقیت در سراسر جهان است ، در بسیاری از موارد این به معنای اجازه تعامل چندزبانه است.منبع