پیستون موتور چیست ؟

به طور کلی سیلندر از یک استوانه یا لوله، پیستون و میله پیستون و دو کلاهک انتهایی و واشر های آب بندی روغن تشکیل

توسط HEKAYATS در 26 اردیبهشت 1401
به طور کلی سیلندر از یک استوانه یا لوله، پیستون و میله پیستون و دو کلاهک انتهایی و واشر های آب بندی روغن تشکیل شده است. انتقال گرما از پیستون به جداره سیلندر: همانطور که در بالا عنوان شد دمای پیستون به زمان عمل به شدت ارتقا مییابد و بایستی دمای آن کاهش پیدا نماید که رینگها در این فرمان تاثیرگذار بوده و اصلی انتقال گرمای پیستون به سیلندر که دمای پایینتری دارااست به کمتر دمای پیستون امداد میکند. پیستون به چه صورت عمل می کند؟ امتحان های نشت و جرم سیلندر هم می توانند به یافتن عیب امداد نماید . همینطور درصورتیکه در بدور بالای موتور صدا افزایش پیدا کند احتمال خراب بودن همین قطعه فراوان دوچندان است. شاتون نقش مهمی در حرکت دورانی دارد و پیستون قطعهای استوانه رخ هست که به شاتون وصل میشود و حرکت رفت و برگشتی در سیلندر دارد. این عضو متحرک که یک سر آن داخل محوطه سیلندر است و از تحت به وسیله شاتون به میل لنگ متصل شده است، پیستون چیست و چه وظیفه ای دارد پیستون نام دارد. در واقع پمپ به وسیله ورقه ای که سواش پلیت نام دارد، مبادرت به تبدیل حرکت شفت محل ورود به حرکت رفت و برگشتی پیستون می نماید. پیستونهای چدنی مقاومت و وزن بالایی دارند، این محصول از پیستون در موتورهای دیزلی به کارگیری میشود. شاتون نیز یکی از از قطعاتی می باشد که چنانچه روغن کاری نشود در اثر اصطکاک مهم سایر قطعات فرسوده می‌شود و از بازخورد آن صدای تق تق به گوش میرسد. کنترل روغن روی جداره سیلندر و شاتون و ممانعت از ورود روغن به محیط احتراق. کاهش مرحله تماس در بین پیستون و جداره سیلندر تا حداقل ممکن: ارتقا تراز تماس به معنای افزایش اصطکاک بوده و آسیبهای جدی را به دنبال خواهد داشت؛ شایان ذکر میباشد که رینگها احتمال دارد سپس از مدتی ساییده شده و این دستور هم میتواند سبب به افزایش اصطکاک گردد. در تصویر تحت نمونه ای از یک سیلندر هیدرولیک که رجوع و برگشت فنری می باشد را بازدید می کنید. پیستون های آلومینیومی در سرانجام افزایش دما اکثر از سیلندر های چدنی منبسط می شوند و همین فرمان ممکن می باشد منجر از میان رفتن خلاصی پیستون شود.پیستون از جدار سیلندر بخش اعظم گرم می شود و همین فرمان سبب می شود که باز نیز اکثر انبساط یابد.اما اگر کف پیستون خیلی داغ شود ممکن است باعث خویش سوزی شود در نتیجه ترتیب احتراق به نیز می خورد و ممکن هست موتور آسیب ببیند. در عاقبت در بالای پیستون فضای بیشتری به جهت انبساط وجود دارد.بعضی پیستون ها از محور گژن پین تا زیر دامنه،شیب دارند.در این مدل پیستون،قطر در حوزه‌ ذیل دامنه از همه جا اکثر است. همین قطعه استوانهای حرکتهای رفت و برگشتی رو به بالا و ذیل دارد که در هنگام بالا رفتن سبب ساز به متراکم شدن سوخت میشود و پس از احتراق و انفجار، به سمت تحت حرکت میکند. در خودروهایی که سیستم تایمینگ و سوپاپ آنها متغیر می باشد ( در بخش تایمینگ به تفسیر آن پرداخته ایم ) برای دوری از عکس العمل سوپاپ ها به پیستون ، شیارهایی بر مطابق رخ سوپاپ در پیستون ایجاد کرده اند تا اگر سوپاپ در هنگام بالا بودن پیستون ، زیر بود ، حساس پیستون بازخورد نکند. ارتفاع عمر بالا و مواد به فعالیت رفته در ساخت شاتون، پیستون و حلقه سمند ef7 ایساکو 0104 از جمله مهمترین ویژگیهای برجسته این قطعات به شمار میرود. روغن کاری سبب ساز می‌شود تا حرکت آنان روانتر باشد و اصطکاک به دستکم برسد و خنککاری باعث میشود تا همین قطعات فلزی بهواسطه ارتقا دما منبسط نشوند و عملکردشان مبتلا خلل نشود. اما خوب تر میباشد بدانید نه دوچندان فنی توضیح دادهایم که سبب ساز گیج شدن شود و خیر سطحی . تاج پیستون به عبارتی قسمت بالایی پیستون بوده و صورت آن اثر گذاری بسزایی بر طریق احتراق سوخت دارد چنانچه طراحی درست آن، سبب اختلاط خوب تر سوخت و هوا شده و توان بهینه را تولید مینماید. در مواقعی در راستای گژنپین قطر پیستون را کاهش در حیث می گیرند تا پیستون در حالت سرد یه خرده متمایل به بیضی شود تا این که در دما های بالا پیستون شرایط گرد به خویش بگیرد. هنگامی از یک قطعه مکانیکی سخن میکنیم، باید عامل خرابیهای مرسوم آن را بیش از کلیه چیز در استفاده ناصحیح جستوجو کنیم. پیستون های آلومینیومی را به یکی از از دو طریق ریختگری وآهنگری می سازند. در صورتی که روغن موتور نباشد، قطعات موتور در کوتاه مدت اصطکاک پیدا میکنند و از در بین میروند بنابراین روغن موتور یک عدد از بخش‌های مهم مهمی است که باید به آن دقت شود. به جهت کسانی که هر گونه نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در مورد چگونگی به کارگیری از تحقیق درباره پیستون ماشین ، شما شاید می توانید دارای ما در ورقه وب تماس بگیرید.
آخرین مطالب