وکیل مهریه - گروه وکلای پارسا

پس از صادر شدن اجرائیه از طریق دفترخانه ازدواج مربوطه زوجه یا نماینده قانونی وی مهم مدارک به اجرای تصویب مراجع

توسط HEKAYATS در 20 بهمن 1400
پس از صادر شدن اجرائیه از طریق دفترخانه ازدواج مربوطه زوجه یا نماینده قانونی وی مهم مدارک به اجرای تصویب مراجعه و پرونده اجرایی تشکیل میدهد. زن یا این که نماینده قانونی مهریه او که وکالتنامه قانونی داشته باشد، می تواند قبل از طلاق دارای به یار داشتن گواهی ازدواج به مراجع قضایی مراجعه نماید و در صورتی که تمکین و صلاحیت زن جهت اخذ صداق معلوم احراز شود، مهریه قابل مطالبه خواهد بود. بر پایه ماده 22 ضابطه حمایت خانواده، اصل بر این است که درصورتیکه مهریه تا سقف 110 سکه یا این که معادل آن باشد به این معنی که همین که زوج بضاعت پرداخت آن را دارد، مگر این که بتواند عدم بضاعت و توان خود را ثابت نماید تا به رخ اقساطی مهریه را پرداخت کند نیکی به رخ یک جا. مهریه بالاتر از 110 سکه حکمی مثل مهریه عندالاستطاعه داشته و اساس بر همین قرار می گیرد که فرد نمی تواند آن را پرداخت کند مگر این که زوجه یا این که وکیل مهریه از سمت زوجه بتواند بر خلاف همین موضوع را اثبات نماید. زوج یا فردی دیگر از سمت زوج قسط مهریه یا این که کل آن را بپردازد. اصلی دقت به این‌که در مجموعه وکلای دیوان سالار وکالت تخصصی به وسیله وکلای شالوده یک دادگستری انجام میشود، درصد موفقیت در این تیم دوچندان بالاست، چرا که وکالت هر پرونده را وکیلی میپذیرد که یک‌سری سال تجربه در آن زمینه داشته و پرونده های برنده و مشابه در راستا پرونده موکل را دارد. بله. یکی از از سوالاتی که اکثر وقت ها برای اکثری از دوستان مطرح میشود، آن میباشد که در‌حالتی که شوهر فوت نماید، تکلیف مهریه چه میشود؟ همین هدیه که از طرف شوهر انجام میشود، همین روز ها متاسفانه به جهت ضامن دوام و اهرم فشار پایبندی به اسباب زندگی مشترک و به سبب فقدان قانون برای حق جدایی زن درآمده است. اکنون به جهت حضانت فرزند حالت های دیگری وجود داراست و همین طور نیست که تنها یک موقعیت برای این مسئله هست که یک عدد از آن‌ها حضانت فرزند در شکل ازدواج پدر است. بنابراین در ازدواجهای که مدرک غیر قانونی دارا هستند یا ازدواجهایی که صیغهی آنان تنها شفاهی جاری شده باشد، مطالبهی مهریه از همین نحوه وکیل مهریه در کرمان ممکن نیست. مهر المثل: در صورتی که طرفین در روزگار عقد مهریه ای مشخص و معلوم نکرده باشند و یا این که مهریه معلوم شده بیرون از عرف و غیر قابل تملک و انتقال باشد و یا این که به طور فقهی و قانونی باطل باشد، در صورتی که سپس از ازدواج در بین زوجه نزدیکی شکل دیتا باشد، قانون مهریه ای را بر شالوده حالت اقتصادی، اجتماعی و وضعیت زوجه انتخاب می کند. در اینجا عمده به بررسی وب وبسایت وکیل مهریه کرج.
آخرین مطالب