همه چیز درباره کشور عمان

دو یا این که یکسری جزیره ریز در دهانه تنگه هرمز و یک‌سری جزیره در دریای عرب هم تابع مرز و بوم عمان هستند. قرار

توسط HEKAYATS در 9 اسفند 1400
دو یا این که یکسری جزیره ریز در دهانه تنگه هرمز و یک‌سری جزیره در دریای عرب هم تابع مرز و بوم عمان هستند. قرار گرفتن در کناره شرقی شبهجزیره عربستان، همین میهن را به اول نقطه ارتباطی تجّاری تبدیل می‌کند که از آنسوی شبهقاره هندوستان به دنیا عرب مهاجرت میکنند. همین گردشگران اهمیت توجه به اعتقاداتشان ایران را کشوری امن برای مهاجرت خانوادگی میدانند. در این دوره از مذاکرات کشور‌ایران برجامپلاس یا این که هر گونه توافق موقتی را نمیخواهد، در همین دوره از مذاکرات جمهوری اسلامی ایران وعدههای ضمنی و تضمیمنهای شفاهی و امضای این و آن را نمیخواهد. به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، «بدربن ستایش البوسعیدی» وزیر خارجه عمان روز چهارشنبه چهارم اسفندماه، به منظور دیدار اساسی «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امورخارجه ایران وارد تهران شد. زبان قانونی میهن عمان، عربی است؛ اما مردم به انگلیسی نیز مسلط هستند. قرارگیری در مسیر کشتیرانی راهبردی و دسترسی بالای موسسات کشتیرانی متعدد به بنادر عمان، وضعیت جغرافیایی راهبردی را برای این مملکت فراهم آورده است. طبق آمارهای مرکز ملی آمار و دیتاها عمان، ناحیه ویژه اقتصادی دقم از سال ۲۰۱۱ تاکنون به تنهایی چیره به جلب نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار سرمایه شده است. طبق آمارهای کنفرانس تجارت و بسط سازمان ملل، بندرهای عمان توانستهاند رکورد سریعترین ورود، تخلیهبار، بارگیری و خروج را کلیدی متوسط ۱۲.۵ ساعت به خویش اختصاص دهند. همین گزارش به دنبال فهم راهکار کلان دولت عمان برای خروج از اوضاع و احوال فعلی و پیگیری برنامهای جامع برای دستیابی به بسط اقتصادی حیاتی اتکا به حوزههایی همچون جذب سرمایهگذاری خارجی، توسعه بنادر، توسعه و گسترش بخش ها آزاد، رویش تجارت خارجی و تبدیل شدن به قطب صادرات دوباره محصول می باشد و به باز‌نگری آنان میپردازد. هدف از همین برنامه، توسعه و گسترش سرمایهگذاری دولتی و همت به جهت جذب سرمایهگذار خارجی در راستا زیرساخت بندری، محافظت و انبار کالاها و محصولات، تبدیل شدن به هاب تجارت بینالملل همچون امارات، توسعه اقتصاد غیر نفتی و حملونقل و ترابری است. از نظر دولت مسقط، عملیاتی سازی این برنامه، به خواسته استعمال از ظرفیت جغرافیایی و لجستیکی این مرزوبوم سهم بسزایی در رشد تولید ناخالص ملی آن خواهد هتل هیلتون عمان داشت. گسترش در این الگو بهخصوص برای کشورهای متصل به آبهای آزاد، بر توسعه بندرهای تجاری و مناطق ویژه و آزاد اقتصادی در نزدیکی آنان پایدار هست که می تواند کمک شایانی به صنعتیسازی اقتصاد مرز و بوم نماید. از لحاظ ژئواستراتژیکی، عمان ظرفیت جغرافیایی ارزشمندی داراست که میتواند نقشی مهمی در به دست آوردن درآمدهای ترانزیتی برای همین میهن ایفا کند. وجود جزایری نظیر «مصیره»، «کوریا» و «موریا»، که از نظر نظامی در حکم سرپلهایی برای عملیات آبی - خاکی هستند، وضعیت کلیدی همین کشور را تعدادی برابر میکند.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن