هدرز موتور B3 (پراید قدیم) - سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر شالوده ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، بنابراین کمپانی سازنده باید دارای

توسط HEKAYATS در 10 اسفند 1400
هدرز ها را میتوان بر شالوده ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، بنابراین کمپانی سازنده باید دارای توجه به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک نوع از این قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را میتوان در سه دسته کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی با اعتنا به موضوعاتی زیرا ارتقاء توان هدرز، اعتنا به میزان آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی هست که به جهت ارتقاء شتاب و توان اتومبیل گزینه استفاده قرار میگیرد ، به جهت این که بتوانید نهایت راندمان را از ماشین پراید دریافت کنید این آیتم یکی از مورد ها ضروری میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی است که تراز آن صیقلی نیست و زبر و ناصاف نیز به لحاظ میرسد، از این جهت در زمان خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از طریق خمکاری به کار گیری شده است، مرحله آن صاف و صیقلی دیده می‌شود و به این برهان خروج گازهای آلاینده به بهترین حالت ممکن واقعه میافتد. درصورتیکه بخواهیم در ارتباط حساس طراحی این قطعه بگوییم؛ باید گفت که این قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که در صورتی که اینچنین نباشد و بر روی سطح آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، به این ترتیب ساخت و طراحی همین قطعه را می توان یک کار سخت و تهی دست به علم منحصر به فرد در حیث گرفت. در یک تعریف و تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همچنین تقویت موتور در لحاظ گرفت که در وقتی که ارزش ماشین بالا میرود و اشخاص بضاعت و توان خرید کردن یک اتومبیل پرقدرت و با کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری می نمایند که کارگزاری همین قطعه منجر بروز ویژگیهای مختلفی در خودرو هم میشود. در صورتی که در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز به کار گیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، مهم شتاب و عملکرد بهتری از ماشین خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه اهمیت طراحی و ساخت همین قطعه حیاتی دارد، زمان و هزینهای است که شما بایستی به جهت آن در حیث بگیرید، تولید هدرز را میتوان یک فرآیند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین عامل بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر بر روی اتومبیل کارگزاشتن شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کارگیری نمیکنند. این دو قطعه از لحاظ فرآورده و ساختاری با یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اهمیت کمترین مقاومت از اگزوز ماشین خارج می گردند و پروسهی انجام همین رخداد اصلی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اهمیت مانیفولد، فراوان سرعت بالا و آسانتر است و همین مسئله خویش میتواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط حیاتی هدرز فولادی پراید وب وبسایت خویش باشید.
آخرین مطالب