نویسندگان و مترجمان برای ارتباط منحصر به فرد خود

[ad_1] درباره ترجمه: "این یک مکالمه ساکت است": نویسندگان و مترجمان درباره رابطه منحصر به ف

توسط HEKAYATS در 24 فروردین 1400
[ad_1]
درباره ترجمه: "این یک مکالمه ساکت است": نویسندگان و مترجمان درباره رابطه منحصر به فرد خود

صفحات

"این یک مکالمه آرام است": نویسندگان و مترجمان در مورد رابطه منحصر به فرد خود

از گاردین ، ​​یک مقاله جالب در مورد نویسندگان و مترجمان آنها:

از اولگا توکارچوک ، برنده من بوکر اینترنشنال گرفته تا شرکای ما ژیان و فلورا درو ... نویسندگان و مترجمان برجسته درباره فراز و نشیب همکاری های بین فرهنگی بحث می کنند.

[ad_2]
منبع
آخرین مطالب