[ad_1]

اکونومیست مقاله جالبی در مورد چالش هایی که مترجمان هنگام کار در شرایط بحرانی با آن روبرو هستند منتشر کرده است:

چگونه مشکلات زبان از پاسخ بحران متنفرند[ad_2]

منبع

ترجمه مقاله