مدیریت تکنولوژی چیست ؟

هیچ چیز به کمک این سه تکنولوژی جدید در دنیا شما غیر ممکن نیست. چینی ها نیز به به عبارتی میزان از تامین یاری ها

توسط HEKAYATS در 15 بهمن 1400
هیچ چیز به کمک این سه تکنولوژی جدید در دنیا شما غیر ممکن نیست. چینی ها نیز به به عبارتی میزان از تامین یاری های مالی دل خوشی نداشته اند. آن ها به لایهی بالایی و مردهی پوست که روپوست اسم دارد، نفوذ می‌نمایند تا به لایهی دوم (اپیدرم) دسترسی پیدا کنند. همین حادثه سبب ساز می‌گردد بدون به کار گیری از دارو یا این که فعالیت جراحی، اکثری از مشکلات در بدن بهبود پیدا کنند. دلیل این فواید فرضی و فیزیکی هرچه که باشد، حقیقت این می باشد که رابطه انسانی واقعی چیزی است که موجب تکامل ما میگردد و فارغ از آن بدن و زندگی ما کمکم رو به نابودی میرود. WEBSTER,1991:PP.185-188) شوماخر می گوید تردید ندارم که می توان به تحوّل تکنولوژی جهت تازهای داد جهتی که تکنولوژی را به سوی نیازهای حقیقیآدمی به قدر مطلق واقعی انسان بازگرداند.انسان کوچک هست و براین اساس ریز زیباست.به دنبال غولگرایی رفتن چیزی جز هموار ساختن روش انهدام خویش نیست. چین فاقد عمده تکنولوژی پیشرفته ای است که روسیه نیاز دارد. سیستم ماهوارهای گلوناس روسیه که هم خدمات جیپیاس ارائه می دهد و نیز در دفاع موشکی کاربرد دارااست ار فعالیت افتاده است. از همین زاویه، آینه ­ها مقداری زرد رنگ رنگ (چپ) و صورتی رنگ (راست) بنظر می ­رسند. کارشناسان به شتاب دست بکار شدند و همین خودرو را یک اتومبیل ایتالیایی که به وسیله یک شرکت روسی خریداری و دوباره رنگ آمیزی شده و مجددا به تیتر یک کالا روسی به بیش از دوبرابر ارزش فروخته شده بود شناسایی و تشخیص دادند. مشاهده زنده تلویزیونی پرزیدنت پوتین از یک کارخانه که در آن به او یک خودرو تراشکاری نشان دیتا شد تا ثابت کننده موفقیت این برنامه باشد بر عکس فعالیت کرد و دقیقا مشکلات رییس جمهور را برملا ساخت. علیرغم سرمایه گذاریهای چشمگیر، تا سال 2018 جایگزینی واردات به تیتر یک شکست تلقی شده بود. خیلی دیدنی بود هنوز نیز این خاطره برایم طراوت دارد. چین از سرمایه گذاری در خطوط نفت و گاز شانه خالی کرد و سرمایه گذاری خویش در روسیه را تا 75 درصد کمتر داده هست و مستقیما فقط در پروژه نوواتک ال ان جی که توسط رفقای پوتین اجرا می اخبار تکنولوژی ذات شود شرکت دارد. در مقایسه اهمیت این، تجهیزات چینی به طور میانگین کمتر از 1،000 دلار ارزش دارد.
آخرین مطالب