فروش ۵۰۰ میلیون دلاری املاک مجازی - ایسنا

کاربر کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: راهکارهای مختلفی برای تصحیح ساختار تعرفه ای مشاوران املاک وجود دارااست که

توسط HEKAYATS در 15 بهمن 1400
کاربر کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: راهکارهای مختلفی برای تصحیح ساختار تعرفه ای مشاوران املاک وجود دارااست که بایستی بهترین راه فعالیت و مکانیزم تعیین شود، ولی حق کمیسیون املاک هفته گذشته تصحیح و کمتر یافت، البته تعیین حق کمیسیون ثابت به جهت انعقاد قرارداد مسکن بهترین رویه کار برای رئیس همین زمینه است. در ادامه کاربر کمیسیون عمران مجلس نیز کلیدی ابلاغ " حق الزحمه مشاوران املاک سوداگری را تقویت میکند"، گفت:اگر دولت تعرفه ثابت کمیسیون را تعیین نکند، ،مجلس به این مسئله ورود پیدا میکند. وی اصلی ابلاغ اینکه به طراوت اعلام شده که مقدار ساختوساز در تهران به ۱۰ % سالیان اوج خویش رسیده است و در مرزوبوم هم مقدار ساختوساز ذیل است، عنوان میکند: این به خودی خویش علامتی می باشد که نشان دهد بازدهیای که بخش مسکن دارد، به جهت سرمایهگذاران جالب نیست، براین اساس ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که در این خصوص سود تولید کننده ناچیز شود. وی اهمیت یاد‌آوری همین که در کشورهای پیشرفته کمیسیون مشاوران املاک یک درصد میباشد که از فروشنده اخذ می شود، اظهار کرد: ما این توصیه را بارها مطرح کرده ایم که کمیسیون از فروشنده اخذ شود، چرا که خرید کننده کل است و وجود ندارد خود را جمع کرده حتی فرش و قابلمه خود را هم فروخته و نباید از او کمیسیون اخذ شود. پس از آنکه او را در تنگنا قرار میدادند به این بهانه که اگر میخواهد پروندهای برای او در دیگر مراجع تشکیل نشود و مسئله در اتحادیه حل شود، چند میلیون تومان (از ۲ تا ۱۰میلیون تومان) می بایست پرداخت شود. رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره احتمال کمتر قیمت مسکن پس از توافق وین میگوید: ما راضی به خسارت هیچکسی نیستیم، ولی اگر حرکتی رخ گیرد، مانند قطعه قطعنامه ۵۹۸، قطعهای هم در بهشتزهرا خوا‌هیم داشت. مصطفیقلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتوگو مهم خبرگزاری خبرآنلاین درباره حالت بازار مسکن پس از توافق وین میگوید: ما می بایست بدانیم که اصلی همت مسوولان، احتمال اینکه افزایش قیمتی در حوزه مسکن داشته باشیم، وجود ندارد. ضمن این‌که حق سرویس ها متمم قرارداد و مبایعه نامه هم رایگان اعلام شد. از بنده هم موقعیت را جویا شد که این فعالیت را املاک کادوس اندیشه کردم. حسن کحالزاده اهمیت اعلام همین خبر، اظهار کرد: براساس تکلیف وزارت رویکرد و شهرسازی و همینطور داده ها دریافتی از دستگاههای گوناگون کشور، یکسری ملک که وضعیت بومی در انها تاکید شده می باشد در سامانه ملی املاک و اسکان شناسایی شده وجهت تعیین تکلیف حالت سکونت این املاک پیامکی با سرشماره V.MASKAN به مالکان همین املاک ارسال شده است.
آخرین مطالب