شیرهای فشار شکن (آموزش ویدئویی 4 نوع اصلی و 9 مورد از مزایا و معایب)

شایان ذکر است که اصلی نصب ولو فشارشکن، علاوه بر کاهش هزینه نگهداری تجهیزات و خودداری از فرسایش و اصطکاک اجزای

توسط HEKAYATS در 14 اسفند 1400
شایان ذکر است که اصلی نصب ولو فشارشکن، علاوه بر کاهش هزینه نگهداری تجهیزات و خودداری از فرسایش و اصطکاک اجزای داخلی سیستم، قدمت اثرگذار سیستم هم ارتقاء پیدا می کند. کارگزاری شیرهای آیتم لحاظ از آسیب های مربوط به تراز فشار بالا جلوگیری کرده و در مصرف آب صرفه جویی می شود زیرا در این موارد مصرف آب کمتر می یابد. در شیر هیدرولیکی به وسیله اهرم دستی که به شیر اتصال می یابد جریان سیال در اختیار گرفتن می گردد، از شیرهای همگانی و کاربردی می اقتدار به شیر فشارشکن هیدرولیکی اشاره کرد. شیر فشار شکن کالاوال در همین مورد ها از هدر رفتن آب به وسیله فشارهای ناخواسته پرهیز می کند. در حالتی که فشار ورودی از فشاری که به جهت خروجی بوسیله پایلوت تنظیم شده بخش اعظم باشد، به وسیله باز شدن مجرای جریان در خروجی این فشار مازاد کنترل و به مقدار گزینه نیاز تهیه و تنظیم می شود و در صورتی که فشار محل ورود کاهش از فشار مورد نیاز در خروجی باشد، مجرای خروجی شیر به اندازه فشار تهیه و تنظیم شده بسته می شود. بالعكس، افزايش فشار در ناحيه پايين دست سبب بسته شدن شير راهنما شده و منجر به تخليه سیال زير ديافراگم اصلي K از طريق لوله باريك L و روزنه J خواهد شد و در نتيجه فنر برگرداننده G، شير اصلي را خواهد بست تا فشار جريان اصلي بيشتر كاهش يابد. نوسانات فشار محل ورود باعث می شود که فشار خروجی شیر فشارشکن ثابت بماند همینطور اهمیت استفاده از این محصول سروصدای ایجاد شده در تأسیسات کاهش می شود و عملکرد شیر ثابت می ماند. یکی از ویژگیهای اختصاصی بهفرد شیر فشارشکن همین است که حتی حیاتی افت و خیز فشار آب محل ورود (مثلا به 10Bar و یا 5Bar)، فشار آب خروجی تغییری نمیکند. هرچه نیروی فنری افزایش یابد، مقدار غلبه بر نیروی سوپاپ و سیال محل ورود عمده شده و فشار آب خروجی هم بیشتر میگردد. چنانچه شما هر جور سوالی در ارتباط اصلی کجا و طریق به کار گیری از شیر فشار شکن چیست دارید، می توانید دارای ما در برگه وب تماس بگیرید.
آخرین مطالب