روشهای مقاوم سازی ساختمان - صما

زمین لرزه های سال های گذشته نشان دهنده همین مورد قضیه بود که بسیاری از ساختمان های ساخته شده در بخشها لرزه خیز

توسط HEKAYATS در 14 بهمن 1400
زمین لرزه های سال های گذشته نشان دهنده همین مورد قضیه بود که بسیاری از ساختمان های ساخته شده در بخشها لرزه خیز بضاعت مقاومت کردن در برابر اثرات صلاحیت مقاوم سازی نظام مهندسی ز‌لزله را ندارند. در همین طریق کل بار لرزه ای مستقیما از پی به بنا منتقل نمی شود و اهمیت استفاده از میراگر ها مقدار زیادی از انرژی جذب شده و مستهلک می گردد. هم چنین دیوار برشی می بایست به نوع ای طراحی و تعبیه گردد که نیروهای وارده به آن منتقل شوند. به جهت به کار بردن همین نحوه می بایست توجه داشت که دیوار برشی نیروی متعددی به فونداسیون منتقل می کند براین اساس می بایست پی هم به جهت استعمال از دیوار برشی فراهم سازی شده باشد به جهت همین عمل می قدرت از به عمل بردن شمع به کار گیری کرد. دیوار برشی زمانی به فعالیت برده می شود که تیر و ستون های سازه مقاومت کافی در برابر توشه های قائم را داشته باشند و به جهت مقاومت در برابر توشه جانبی از دیوار برشی استعمال می شود تا بارهای ناشی از زمین‌لرزه را جذب و مقاوم سازی قزوین منتقل کند. به خواسته حصول اخلاق قاب صورت پذیر، تیرها، ستون ها و مهاربندی های کلیدی عملکرد ضعیف مقاوم سازی شده و یا این که کلیدی عضو نو جایگزین می گردد. چنانچه در یک تصرف تجمعی بیش از ۳۰۰ و کمتر از ۱۰۰۰ نفر از بنا فولادی استفاده باشد، فقط در صورتی که بنا یک طبقه باشد می قدرت از مقاوم سازی بنا فلزی در برابر حریق صرف نظر کرد. ایجاد پوشش های ضد حریق، طراحی و اجرای مقاوم سازی سازه ها در برابر آتش سوزی در حوزه‌ تخصص این شرکت است. همین طرز می تواند وزن سیستم سازه ای را ارتقا دهد، در زمان به کار گیری از پوشش بتن مسلح ضروری میباشد قبل از بتن ریزی قسمت تازه برای پوشش، مرحله بتن موجود خراشیده شده تا بدین وسیله پیوستگی برشی میان دو بتن جدید و قدیم به شکل کامل برقرار گردد. درصورتیکه در یک تصرف تجمعی بیش از ۳۰۰ و کمتر از ۱۰۰۰ نفر از بنا فولادی به کار گیری شده باشد، اهمیت یک پوشش ضد حریق دو ساعته می اقتدار تا ۷ طبقه سازه را مقاوم سازی در برابر آتش سوزی نمود. حساس توجه به این که مصالح منابعی محدود دارا هستند و اساسی دقت به افزایش جمعیت کره ی زمین و افزایش میزان تقاضا، بالاخره روزی این منابع به اتمام می رسند بدین ترتیب می توان گفت یکی از روش هایی که می تواند تا حد امکان از هدر رفت مصالح خودداری کند و نخاله های ساختمانی را کاهش دهد، نوسازی و مقاوم سازی ساختمان ها است.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن