رشته ورزشی شنا

نوباوه های ۶ تا ۱۰ ماهه، توانا میباشند در ذیل آب به دوران زمانی ۵ دقیقه شنا نمایند و نفس خود را نگه دارند. این

توسط HEKAYATS در 12 اسفند 1400
نوباوه های ۶ تا ۱۰ ماهه، توانا میباشند در ذیل آب به دوران زمانی ۵ دقیقه شنا نمایند و نفس خود را نگه دارند. این حرکت برای سرخوردن رو به جلو انجام می‌شود و آنگاه گیرایی و حرکت دستها مجدد شروع میشود. به جهت این که از دیواره استخر دوباره مسیر شنا کردنتان را بدور بزنید بایستی پاهایتان را محکم بر روی دیوار قرار بدهید و حیاتی غایت اقتدار خودتان را به سمت جلو حرکت بدهید. اکثر بخوانید : آن‌گاه از ورزش چه چیزی بخوریم تا لاغر شویم ؟ آنگاه از قرار گرفتن دستها در جلوی بدن، مدت کوتاهی در به عبارتی حالت باقی میمانند. به جهت اصلاح همین کار حیاتی آغاز کشش دستها، سر باید به تدریج از آب خارج بیاید تا مهم آغاز سطح فشار بتواند به راحتی فعالیت دم را انجام دهد. به همین نکته توجه نمایید که جهت آرنجها به طرف بالا است و در تمام مرحلهی حرکت فراتر از سایر قسمتهای پایین مفصل آرنج خواهند بود. پس از اتمام فشار، مچ و دستها از ذیل خط میانی تن به سمت جلو سوق‌دهی میشوند. • تنفس درست را به شما یاد می دهد. بدین ترتیب شنا کردن برای استخوانهای شما عالی است و مفاصلتان را سالم نگاه میدارد. یادتان باشد که حدود 10% از شتاب شما موقع شنا کردن از پاهایتان ناشی می‌گردد و مابقی متکی به بازوهای شماست. زمان انجام پای کرال پشت، بدن می بایست به حالت کشیده در آب قرار گیرد تاحرکت پای کرال پشت موثر انجام گیرد.و در ضمن باسن نباید بیش از میزان در آب فرو رود، بلکه بایستی در مرحله آب قرار گیرد، حرکت پا در کرال پشت بخش اعظم همان حفظ افقی تن بر روی آب را به عهده دارد. دستها قبل از آغاز حرکت به شکل کشیده جلوی بدن قرار دارا‌هستند و سر بین آن ها قرار می گیرد. لحظهی قبل از آغاز حرکت دستها و پاها وقتی هست که بدن به سمت جلو پیش می‌رود و در همین زمان کوتاه حرکت دستها و پاها متوقف خواهد شد. سطح فشار آوردن زمانی شروع می‌شود که کف دستها به طرف داخل حرکت کردهاند و آرنجها به طرف حلقه شنا نوباوه اینتکس بالاتنه آورده شدهاند. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب وب سایت حلقه شنا دخترانه.
آخرین مطالب