[ad_1]

چند ماه پیش ، من یک پست مهمان در اینجا ارسال کردم: “در کانون توجه بازار ترجمه اسرائیل”. اخیراً فهمیدم كه نویسنده این پست ، در مقاله جداگانه ای كه در جای دیگری منتشر شده است ، به مترجمین جدید توصیه كرده است: . . “

از آنجا که من کاملاً با این رویکرد ترجمه حرفه ای مخالفم ، از انتشار پست قبلی عذرخواهی می کنم و همان پیام را جایگزین آن می کنم.

[ad_2]

منبع

ترجمه مقاله