درباره ترجمه: Everything – یک ابزار رایگان عالی برای یافتن پرونده ها در رایانه شما


من چند سالی است که از همه چیز به عنوان ابزار جستجوی فایل در رایانه و شبکه خانگی خود استفاده می کنم و این یکی از معدود ابزاری است که بدون آن نمی توانم انجام دهم.

بسیار بهتر از ابزارهای جستجوی فایل خود ویندوز ، که می دانید در دست دارید اما به خاطر نمی آورید کجا آنها را قرار داده اید … یا حتی نام فایل دقیقاً چیست.منبع