درباره ترجمه: Everything - یک ابزار رایگان عالی برای یافتن پرونده ها در رایانه شما

[ad_1] من چند سالی است که از همه چیز به عنوان ابزار جستجوی فایل در رایانه و شبکه خانگی خود استفاده می کن

توسط HEKAYATS در 22 فروردین 1400
[ad_1]
من چند سالی است که از همه چیز به عنوان ابزار جستجوی فایل در رایانه و شبکه خانگی خود استفاده می کنم و این یکی از معدود ابزاری است که بدون آن نمی توانم انجام دهم.

بسیار بهتر از ابزارهای جستجوی فایل خود ویندوز ، که می دانید در دست دارید اما به خاطر نمی آورید کجا آنها را قرار داده اید ... یا حتی نام فایل دقیقاً چیست.


[ad_2]
منبع
آخرین مطالب