دانستني هاي جالب در مورد كفش

البته در اين مجموعه هم اشکال بسيار متنوعي كفش وجود دارد. بيشتر مردم در انتخاب كفش به زيبايي و رنگ و طرح آن توج

توسط HEKAYATS در 12 بهمن 1400
البته در اين مجموعه هم اشکال بسيار متنوعي كفش وجود دارد. بيشتر مردم در انتخاب كفش به زيبايي و رنگ و طرح آن توجه مي كنند نیکی به فاكتورهاي استاندارد آن و اين باعث آزارهاي درازمدت در آنان مي شود. بندهاي نازك به علت قطر كم، فشار بيشتري روي يك نقطه از پا متمركز مي كنند و منجر آزار آن مي شوند. زنان ده برابر بيشتر از مردان از درد پاهايشان شكايت دارا هستند و دليل آن پوشيدن كفشهاي پاشنه بلند هست كه پنجه آن تيز بوده و به انگشتان پا فشار مي آورند. اين نوع كفش هر چند ابتدا در ميان مردان جوان طرفدار زيادي داشت البته در اکنون حاضر بيشتر مردان مسنتر به سراغ اين دسته كفش ميروند. تكرار اين حركات سبب ميشود تا ورمي كه در قسمتهاي پا ايجاد شده كمتر شده و سيستم پمپاژ و انتقال خون به نصیب قلب جريان پيدا كند. خط مش رفتن اهمیت كفشهاي پاشنه بلند براي كسانيكه بیش تر وزن دارند باعث عدم تعادل ميشود. 12) خانمهايي كه قدي میانگین يا كوتاه همپا اصلی اندامي متوسط و چاق دارند، خوب تر است از كفشهاي پاشنهداري استعمال كنند كه پاشنههايش ضخيم و بلند خرید کفش اسپرت پسرانه 2020 است. 13- كفشهاي تخت، لژ دار و يا پاشنه كوتاه هم ریلکس ترند و هم ايمن تر. دكتر تركان دارای اشاره به استعمال از كفشهاي لژدار كه ارتفاع كفي كفش از نصیب پاشنه تا پنجه پا ادامه داراست و اختلاف آن يك تا دو سانت نيست، اظهار داشت: به طور معمول نوك باريك و پاشنه بلند كفش سبب انتقال وزن بدن به جلوي پا و تغيير شكل درانگشتان و بيرون زدگي استخوان پا به خارج مي شود. وى اهمیت اشاره به استعمال از كفش هاى لژدار كه ارتفاع كفه كفش از نصیب پاشنه تا پنجه پا ادامه داراست و اختلاف آن يك تا دو سانت نيست، اظهار داشت: غالبا نوك باريك و پاشنه بلند كفش باعث انتقال وزن بدن به جلوى پا و تغيير شكل درانگشتان و بيرون زدگى استخوان پا به خارج مى شود. اما كفشهايي كه محصول آنان صد % پلاستيك می باشد سبب ايجاد عرق در پا شده و کلیدی جلوگيري ازجريان هوا زمينه بروز اختلالات و ناهنجاريهاي پوستي فراهم کفش اسپرت پسرانه دیجی کالا مي شود. ولی كفش هايى كه محصول آن ها صد درصد پلاستيك می باشد سبب ايجاد عرق در پا شده و اهمیت جلوگيرى ازجريان هوا زمينه بروز اختلالات و ناهنجاريهاى پوستى آماده مى شود. وي درباره بهترين شكل و فرم كفش گفت: توزيع يكسان وزن تن به جلو و عقب پا بهترين شكل كفش ميباشد ولی كفشهاي پاشنه بلند منجر انتقال بيشتر وزن به جلوي پا شده و توصيه ميشود كه به مدت طولاني درطول روز استعمال نشود.