[ad_1]

… برای همه مشتریانی که به سوالاتی پاسخ می دهند که نیاز به انتخاب بین دو گزینه با “بله” ساده دارند

مثلا:

سوال: در جمله “بلا بلا بلا XYZ بلا بلا“درست”XYZآیا معنی آن “ABC” است یا به جای آن “DEF” است؟
پاسخ: آره

تنها چیزی که مناسب من است این است که مشتری زحمت خواندن درست سوال را نداشته است.

پاسخ صحیح به موارد بالا می تواند “ABC” ، “DEF” یا حتی “None: به معنای GHI” باشد.

اما “بله” هرگز پاسخ صحیح به سوالی نیست که بپرسد کدام یک از دو گزینه پیشنهادی صحیح است.[ad_2]

منبع

ترجمه مقاله

ایندکسر