[ad_1]

برخی از پیوندها برای کسانی که به ترجمه ایتالیایی علاقه مند هستند:

Nota del Traduttore ، یوتیوب از مجموعه انتشارات Gruppo Mondadori ایتالیا ، که در آن چندین مترجم ایتالیایی درباره کارهای خود صحبت می کنند.

سابقه و هدف: نویسندگان زن آفریقایی-ایتالیایی ، در شماره WORDS در ژوئیه / آگوست 2021 بدون BORDERS ، مجله اینترنتی ادبیات بین المللی:

این شماره نوشتار زنان آفریقایی ایتالیایی را ارائه می دهد. ایتالیایی های سیاه پوست در مواجهه با سخنان و سیاست های بیگانه هراسی ، کشور خود را مجبور به مقابله با گذشته استعماری خود کرده و به تنوع فعلی خود پایبند هستند.

[ad_2]

منبع

ترجمه مقاله

ایندکسر