با استفاده از ابزارهای انطباق این اصطلاح را استخراج کنید

[ad_1] دیروز ، در نهمین کنفرانس سالانه انجمن مترجمان در کلرادو ، سخنرانی جدیدی ارائه کردم: "استخراج اصطلا

توسط HEKAYATS در 24 فروردین 1400
[ad_1]
دیروز ، در نهمین کنفرانس سالانه انجمن مترجمان در کلرادو ، سخنرانی جدیدی ارائه کردم: "استخراج اصطلاحات با استفاده از ابزارهای انطباق". من فکر می کنم که با استقبال خوبی روبرو شد: بسیاری از همکاران در آن حضور داشتند و تعدادی از آنها سوالات مختلفی داشتند که در پایان می پرسیدند.
من ارائه را (به صورت جاسازی شده) در بخش "سایر ارائه ها" این وبلاگ منتشر کردم ، همچنین می توانید نسخه ای از آن را بارگیری کنید. در پایان ارائه پیوندهایی به همه برنامه های ذکر شده وجود دارد.

[ad_2]
منبع
آخرین مطالب