بازسازی ساختمان یا تخریب ساختمان؟

در صورتی که خودتان اقدام به برآورد هزینه مرمت کردید، بدانید برای برآورد دقیق تر ارزش نوسازی آپارتمان و ساختمان

توسط HEKAYATS در 2 اسفند 1400
در صورتی که خودتان اقدام به برآورد هزینه مرمت کردید، بدانید برای برآورد دقیق تر ارزش نوسازی آپارتمان و ساختمان خود، در روزگار ارزیابی متراژ، درصدی را نیز به جهت پرت مصالح به متراژ بیش تر نمایید (حدود ۱۰ . تا در زمان کاهش و دارای تنوع بازسازی ساختمان ارزان عمده انجام پذیرد. همین مورد قضیه از یک طرف سبب ساز افزایش شتاب عمل شده و به نفع شماست و از طرف دیگر ممکن میباشد باعث به کمکاری و سرسری انجام دادن کار شود. همین نکته را نباید فراموش کرد که تجدید فقط یگانه به ترمیم و ایجاد و ساز نمی باشد بلکه در بخش اعظمی مواقع سبک ها و ترفند های همین فن شامل طراحی و اجرای ویلا به جهت یک محیط تازه و خوشگل می باشد. چطور نوسازی را آغاز کنید؟ از آن جا که در این نحوه پرداخت منوط به کامل شدن کل یا بخشهایی از پروژه است، پیمانکار تمام تلاشش را می کند هرچه زودتر پروژه را تمام کرده و حقوق خویش را دریافت کند. اما نباید فراموش کرد که به هزینههای بالا، هزینه حمل و نقل، ابزارآلات، حقوق کارگران ساختمانی، حق الزحمه پیمانکار (برای پروژههای نوسازی نسبت به حجم فعالیت دربین ۲۵ - ۱۵ % هزینههای اجرایی است) ، بیمه ، مالیات و ضریب بالاسری نیز اضافه میشود. در پنجمین نصیب از بنا ساختمان به دعوا کف سازی ساختمان می رسیم. ولی مواقعی که در ادامه ذکر میکنیم به طور جدا باید اصلی مجوز شهرداری انجام شود. خب به لحاظ شما چه عمل میتوانید انجام بدهید که ساختمان دیرین که در آن زندگی میکنید یا کار میکنید به بهترین شکلی که شما دوست دارید تغییر و تحول صورت پیدا نماید و آن چیزی شود که شما دوست دارید؟ براین اساس عالی می باشد قبل از این که تصمیم قطعی برای مرمت خانهتان بگیرید تمام جوانب آن را به توجه بسنجید. هزینه بنا منزل، به میزان تخریب و چگونگی نوسازی خانه بستگی دارد. البته واجب میباشد بدانید که چک کردن هزینه کل شده بازسازی ساختمان نیاز به تجربه و تخصص و شناخت مصالح ساختمانی و ارزش آنها دارد. چرا بازسازی ساختمان را انجام می دهیم؟ در صورتی که قصد دارید خودتان اقدامات مربوط به مرمت خانه را انجام بدهید، بایستی در ابتدای کار لیستی از کارها و تجهیزات ضروری بنویسید و دارای در حیث گرفتن قیمتهای حدودی برآوردی از هزینههایتان داشته باشید.
آخرین مطالب