انواع شیر فشار شکن و شیر اطمینان

آن ها معمولاً در خط اساسی آب در کنار شیر خاموش کارگزاشتن می شوند. شیر اطمینان یا این که شیر فشار شکن یک اتصالا

توسط HEKAYATS در 14 اسفند 1400
آن ها معمولاً در خط اساسی آب در کنار شیر خاموش کارگزاشتن می شوند. شیر اطمینان یا این که شیر فشار شکن یک اتصالات برنجی گنبدی رخ است که عموماً درست از کنار شیر اصلی، جایی که خط اصلی آب وارد خانه می شود، یافت می شود. هنگامی که سیستم توسط تهیه و تنظیم کننده فشار آب مراقبت می شود، فشار کمتری روی شیرهای داخلی وسایل وارد می شود، احتمال نشتی کمتری دارا‌هستند و نوسانات فشار آب یکنواخت می شود. شیر کاهنده هم می تواند در محدوده طراحی خویش بر روی هر فشار زیر دست مناسب تهیه شود. این شیر مهم امکان کارگزاری فشار سنج جهت رویت فشار، در ورودی آب هر جعبه آتش نشانی کارگزاری شده و به سادگی توسط یک آچار آلن روی فشار دلخواه قابل تنظیم است. شیر فشار شکن هم یکی از سیستم های هیدرودینامیکی متعلق به فشار می باشد که می بایست نسبت فشار ورودی و خروجی در آن چک کردن گردد تا از بروز پدیده کاویتاسیون دوری به فعالیت شیر فشار شکن قیمت آید. پس بایستی در هنگام پیدایش همین کاهش یا ارتقا فشار در محل ورود تنظیمات فشار شیر فشار شکن را تغییر و تحول دهیم. درصورتیکه چنین فشارهای متعددی به طور منظم وجود داشته باشد، فشار می تواند در غایت سبب ساز فساد اتصالات، نشت شیرها و خراب شدن وسایل شود. اما اهمیت بالا رفتن فشار در شیر فشارشکن، کنترلر یا این که عملگر کار کرده و با گشوده شدن دیسک شیر فشارشکن، فشار اضافی مخزن بصورت تدریجی تخلیه می شود. این هم زمان حساس دریچه سوزنی است تا به تنظیم جریان و نگهداری فشار ثابت امداد کند. وقتی که آب از دریچه عبور می کند، از دیافراگمی که به چشمه متصل میباشد می گذرد و حیاتی حرکت آب از شیر از طرف دیگر، فشار را به سطح مطلوب کاهش می دهد. شایان ذکر است که به منظور کمتر تغییرات فشار آب شهر و در نزدیکی کنتور آب، از همین مثال شیر صنعتی استفاده به فعالیت می آید. اهمیت بالا رفتن فشار مخزن از حدی معین، شیر اطمینان تماما گشوده می شود و بدون یاری کنترلر، فشار را به یکباره تخلیه می کند. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اصلی شیر فشار شکن عیوض وب وب سایت خویش باشید.
آخرین مطالب