اصلیترین عوارض ژنیکوماستی، مشکلات روانی ناشی از آن است

اما ممکن هست به جهت نوزادان جدید متولد شده و مردان مسن هم واقعه بیفتد. ژنیکوماستی به استدلال رشد مضاعف بافت سی

توسط HEKAYATS در 12 بهمن 1400
اما ممکن هست به جهت نوزادان جدید متولد شده و مردان مسن هم واقعه بیفتد. ژنیکوماستی به استدلال رشد مضاعف بافت سینه در اطراف نوک سینه ساخت می‌شود که لزوماً کل مورد ها بزرگی سینه در اثر ژنیکوماستی حادثه نمیافتد. همین شامل قرار دادن یک لوله کوچک در برش 3- تا 4 میلی متر است.برداشتن به معنا براندن بافت مهم اسکاپل(چاقو تیز و رشته رشته منحصر به فرد جراحی) به جهت از بین بردن غده مازاد می باشد.به طور معمول جای جراحت در اطراف نوک پستان باقی می ماند. همانطور که قبلا آیتم مشاجره قرار گرفت، ژنیکوماستی وجود بافت پستان (غدد لنفاوی) واقعی، که به طور معمول در اطراف نوک پستان قرار داراست میباشد. اشخاص سلامت که بیماری تهدید کننده ی حیات، یا شرایطی که تسکین آسیب را مختل می نماید ندارند. همین بیماری شایع ترین ادله به جهت آنالیز پزشکی پستان مردان است. به جهت پرونده طبابت از شما فتوگرافی بگیرد. آزمایشات یا چک کردن های طبابت انجام دهید. آزمون های تشخیصی شامل آزمایش های غدد مترشحه داخلی، به مراد یافتن علت راستا ای ژنیکوماستی انجام دهد. جراحی پلاستیک ، خواه به مراد زیبائی یا کلیدی هدف بنا ، مستضعف انتخاب gynecomastia 3 months post op های فراوانی است. رعایت رژیم غذایی در کنار رعایت بهداشت به شما یاری مینماید زودتر خوب شوید و نتیجه ها بهتری از معالجه به دست بیاورید تا علاوه بر ایجاد ظواهر خوب تر مرحله اعتماد به نفس شما هم افزایش پیدا کند. در بعضا از مردان می توان به یاری لیپوساکشن (لینک به نوشته لیپوساکشن) که از نحوه برشهای کوچک صورتمیگیرد به نتیجه های مطلوبی دست یافت. مردانی که موقعیت آن‌ها حیاتی معالجه های طبی دیگر قابل اصلاح نیست. اول و مهمترین آنان ، گزینش یک جراح قابل اعتماد gynecomastia 7 weeks post op است. ژنیکوماستی می تواند سبب ناراحتی روحی و مشکل در اعتماد به نفس گردد. این احتمال وجود دارااست که موقعیت به شکم و اندام تناسلی نیز توسعه و گسترش یابد. البته در صورتی که جايگاه ژنیکوماستی، ۴ الی ۶ باشد، احتمال این که آسیب بزرگتری پس از جراحی تولید شود، وجود دارد. آن چه که دارای دارد همین هست که بیمار اهمیت تمام جوانب شیوه جراحی آشنا باشد. سینه های شما را معاینه نموده و اندازه گیری های دقیق از نظر اندازه، شکل، میزان مرغوب بودن پوست، و وضعیت نوک سینه و هاله دور آن بعمل آورد.
آخرین مطالب