اصطلاحات شبه انگلیسی به ایتالیاییVera Geno ، Linguista Errante از Zanicelli ، اخیراً مقاله ای آموزنده (به زبان ایتالیایی) در مورد “pseudoanglicismi” – آن کلمات و اصطلاحات در ایتالیایی که شبیه کلمات انگلیسی هستند اما معنی آنها کاملاً متفاوت از معنی آنها در انگلیسی است ، منتشر کرد.

منبع