اروزیل - پتروشیمی دانشمند

کارایی فوم سیلیکا (اروزیل 200) به تیتر عامل غلظت دهنده، ژل گرا و ضد ته نشینی خیر فقط به ریز بودن ذرات آن نسبت

توسط HEKAYATS در 1 فروردین 1401
کارایی فوم سیلیکا (اروزیل 200) به تیتر عامل غلظت دهنده، ژل گرا و ضد ته نشینی خیر فقط به ریز بودن ذرات آن نسبت دیتا می شود بلکه بر روی تراز آن که مقدار بهینه ای از گروههای سیلانول وجود داراست نیز بستگی دارد. برای تنظیم جور آب فرار (غیر قابل پخش در آب) سیلیکا می بایست در حین روند ایجاد اساسی سیلیکاهای آلی (مانند دی متیل دی کلروسیلان) عمل آوری شود. این ماده به عنوان غلظت دهنده و دوری از رسوب و براق کننده در ایجاد اثاثیه آرایشی - بهداشتی نیز آیتم استعمال قرار می گیرد و به ادله نرمی و خاصیت صیقل دهندگی اغلب به تیتر فیلر نیز کاربرد دارد. پلی آکریلاتهای گرماسخت آیتم استفاده در سیستمهای جلادهنده شبکه ای شده. از لحاظ عملی، آن سیستمی، سیال و عاری از حلال میباشد که برای مدت طولانی در صنعت رنگ جامد به عمل می رود. چگالی ذرات جامد آن دربین 160 تا 190 کیلوگرم در متر مکعب می باشد. همین ماده رسوب مواد جامد را در سیستم های مایع نظیر روکش های رنگی یا این که رزین ها به تاخیر می اندازد. افزودن اروزیل به ترکیبات دیگر، موقعیت ژل نظیر به آن ها می دهد، و سبب می شود تا بسته بندی و حمل و نقل محصولات ساده تر انجام شود. همچنین یک بهبود دهنده عالی جریان پذیری هست این ماده ذرات مواد فعال را میپوشاند و سبب ساز می شود آن ها ریلکس از یکدیگر عبور کنند. گزینش گرید فوم سیلیکای مناسب برای هر کاربردی در صنعت رنگ و پوشش به پارامترهایی مختلفی وابسته می باشد که این پارامترها شامل: گونه رزین مصرفی ، غلظت پیگمنت ها و فیلرها ، مقدار پایداری گزینه نیاز و سایر مواد افزودنی حاضر در فرمولاسیون رنگ است. گرانروی و ژل گرایی به جهت بهبود ثبات انبارداری تنظیم می شود و ته نشینی رنگدانه ها کمتر می یابد. حضور این ایروزیل ها در فرمولاسیون ایجاد مواد غذایی باعث یکنواخت و یکدست شدن فرایند ساخت و همچنینی ثبات کیفیت متاع میشود. گونه های فوم سیلیکاهایی که در جدول 1 فهرست شده اند، شاخص محصولاتی میباشند که بوسیله یک ایجاد کننده برای مصرف در صنعت رنگ و جلا دهنده تهیه می شوند. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه کلیدی اروزیل 200 دگوسا وب وب سایت خویش باشید.
آخرین مطالب